Süti / Cookie tájékoztató
Kedves Látogató!
Tájékoztatjuk, hogy a naturprodukt.hu honlap működésének biztosítása, látogatóinak magasabb szintű kiszolgálása, látogatottsági statisztikák készítése, illetve marketing tevékenységünk támogatása érdekében cookie-kat alkalmazunk. Az Elfogadom gomb megnyomásával Ön hozzájárulását adja a cookie-k, a tudjon meg többet linken elérhető tájékoztatóban foglaltak szerinti, kezeléséhez.

NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT ÉS ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ A „LEGYÉL TE A PHARMATHEISS TERMÉKEK ARCA” CÍMŰ NYEREMÉNYJÁTÉKHOZ

1. A Játékok szervezője

A Naturprodukt Kft. (a továbbiakban: Szervező) a „Legyél te a Pharmatheiss termékek arca”  nyereményjátékok (a továbbiakban: Játék vagy Játékok) szervezője (Cégjegyzékszám: 13-09-067403, Adószám: 10704932-2-13, Cím: 2046 Törökbálint,/DEPO Pf. 8.).

A Játékok lebonyolításával összefüggő, azok végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokat a Hinora Marketing Group (székhelye: 1142 Budapest, Kassai utca 71. cégjegyzékszáma: 01-09-739724) (a továbbiakban: Lebonyolító) látja el.

 

2. Részvételi feltételek

2.1. A „Legyél te a Pharmatheiss termékek arca” játék első köre az Instagram oldalon történik. Minden játékos a Glamour Beauty Fesztiválon (továbbiakban: Rendezvény) a Szervező által bérelt selfie mirror segítségével fotót készíthet magáról, mely fotó ott a helyszínen kinyomatásra kerül. Ezt a fotót a saját Instagramm oldalára töltheti fel a Játékos, (nyilvánossá téve a fotót) és a feltöltés során a #pharmabeauty heshteg használatával nevez a Játékra.

A rendezvényen a feltöltésről Játékos önmaga dönt, de a #pharmabeauty heshtag használata a Játékban való részvételhez kötelező. Ennek elírása esetén sajnos a részvétel nem lehetséges, pályázata érvénytelenné válik.

Az Instagramm oldalon zajló nyereményjátékban nem nyert Játékosok fotóit Lebonyolító feltölti a Dr. Theiss Facebook oldalra. Lebonyolító a Játékot a Facebook Rajongói oldalon (Dr. Theiss Facebook oldalon) meghirdetett posztban (a továbbiakban: Poszt) teszi közzé a rendezvényen készült fotókat. A játékban résztvevőkről készült fotók helyszíne: Sofitel Budapest (1051 Budapest Széchenyi István tér 2.), ahol a résztvevő az Instagramm oldalon a pharmabeauty heshtag használatával hozzájárul, hogy a fotója felkerüljön a Dr. Theiss Facebook oldalra, ahol 1 hónap áll a rendelkezésére a like-ok gyűjtésére.

A Játékban csak a helyes Pályázatok beküldői vehetnek részt. A Játékszabályzatnak megfelelő, azonban bármely ok miatt – így akár szándékos magatartás, akár véletlen elütés, technikai hiba, stb. miatt – nem valós Pályázatok érvénytelenek, és azok nem kerülnek figyelembe vételre a Játékban.

 

2.2. A Játékos az Instagramm oldalra történő fénykép feltöltéssel, heshtag használattal kifejezetten hozzájárul a Játékban való részvételhez.

2.3. A Játékra irányadó és kötelezően alkalmazandó az Instagramm valamint a Facebook Rajongói oldalon közzétett, a Rajongói oldal használatára vonatkozó Felhasználási Feltételek is, így különösen, de nem kizárólag a felhasználói tartalmakra vonatkozó általános tilalmak és előírások.

 

2.4. A Játékban kizárólag magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel, valamint a magyar hatóságok által kiállított érvényes személyazonosító igazolvánnyal rendelkező, 14. életévét betöltött magyar állampolgár az 2.9 pontban meghatározott személyek körébe nem eső, cselekvőképes (18. életévét be nem töltött személy esetében jogi képviselője beleegyezésével) természetes személy (a továbbiakban: Játékos) vehet részt, aki

- hozzájárul ahhoz, hogy Szervező, illetve Lebonyolító a Játékban való részvétellel a Facebookra történt regisztrációja során rendelkezésre bocsátott adatait (teljes név, Facebook ID, profilkép) majd később – nyertesség esetén – szükséges adatait (lakcím, telefonszám, e-mail cím, valamint a Játékos által benyújtott Pályázat tartalma (hozzászólás) az adott Játékkal összefüggésben kezelje, és

- a részvétellel a jelen szabályzatban (a továbbiakban: Játékszabályzat) írt valamennyi feltételt elfogadja (a továbbiakban együtt: Pályázat).

 

2.5. Azok a Pályázatok, amelyek a jelen Játékszabályzatban és az adott Posztban leírt alaki és tartalmi előírásoknak nem felelnek meg, az adott Játékból automatikusan kizárásra, míg az érvényes Pályázatok számítógépes rögzítésre kerülnek. Szervező a nem valós adatokat megadó Játékosokat kizárhatja az adott Játékból.

 

2.6. A Pályázat beküldésével a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékok technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn és a Lebonyolítón kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező, illetve a Lebonyolító az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizárnak.

A Szervező és Lebonyolító és a Játékban közreműködő partnerei a legnagyobb gondossággal járnak el a rendszer működtetése és a gyűjtött Pályázatok nyilvántartása terén, azonban semmiféle felelősséget nem vállalnak bármilyen technikai, adatkommunikációs hibáért, adatvesztésért vagy az ezekből eredő bármely jogkövetkezményért, vagyoni- és nem vagyoni hátrányokért.

 

2.7. A Pályázatokat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése céljából a Szervező és a Lebonyolító megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost indoklás nélkül az adott Játékból kizárhatja.

2.8. A Játékokból ki vannak zárva a Szervező, a Lebonyolító, valamint a Játék szervezésében részt vevő egyéb 3. személyek dolgozói és mindezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

 

2.9. Az adott Játékból vagy Játékokból – a Szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a Játékok szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban, nem valós Facebook profillal vesznek részt, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen játékosoknak minősülnek például a sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik a nyeremények megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi játékost. Ilyen személyeknek minősülnek továbbá, akik nem valós adatokkal vesznek részt a Játékokban abból a célból, hogy tisztességtelenül növeljék a saját nyerési esélyeiket. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők vagy játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek és/vagy Lebonyolítónak okoztak.

 

2.10. A Játékok szempontjából szabálytalannak minősülnek azok a Pályázatok, amelyek különösen, de nem kizárólagosan (i) obszcén szavakat tartalmaznak, (ii) szexuális tartalmúak, (iii) sértik a jó ízlést, (iv) vallási, politikai, gyűlöletkeltő vagy egyéb sértő szövegeket tartalmaznak, (v) az adott Játék témájától eltérő tárgyat, illetve a Szervezőtől idegen feliratot tartalmaznak, (vi) internetes honlapról vagy bármely más úton letöltöttek, (vii) reklám értékűek, (viii) a Szervező illetve a Lebonyolító jó hírnevét sértik, (ix) sértik valamely 3. személy szerzői jogát, (x) jogsértőek. A Pályázat tartalmáért a Játékos vállalja a felelősséget, az ebből eredő esetleges jogi vagy anyagi következményeket is kizárólag a Játékos viseli. Amennyiben személyiségi vagy szerzői jogok vonatkozásában harmadik személynek a Pályázattal kapcsolatban bármilyen kifogása merülne fel, az ezzel kapcsolatos felelősség kizárólagosan a Játékost terheli, és az ilyen jellegű igényekből eredő követeléseket a Szervező jogosult a Játékosra áthárítani. Szervező és Lebonyolító fenntartja a jogot, hogy a fenti alapelveket megsértő Játékos Pályázatát a Facebook Rajongói oldalról eltávolítsa és a Játékost az adott Játékból vagy Játékokból kizárja.

A Szervező, a Lebonyolító és a Játékban közreműködő partnerei fenntartják a jogot, hogy manipuláció, jogosulatlan Pályázatfeltöltés, szabálytalan játék, visszaélés, vagy ezek gyanúja, továbbá a Facebook és Instagramm rendszerébe történő bármilyen jellegű illetéktelen beavatkozás, behatolási kísérlet vagy erre irányuló magatartás esetén a Játékból bárkit indoklás nélkül egyoldalú döntés alapján kizárjanak, vagy a Játékosok feltöltött Pályázatait részben vagy egészben töröljék.

A Pályázatokat csak az Instagramm oldalon keresztül lehet feltölteni.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy előre nem látható, a meghirdetett nyeremények kisorsolását vagy átadását lehetetlenné tevő okok miatt a nyereményeket megváltoztassa, illetve azok helyett ugyanakkora vagy nagyobb értékű nyereményt ajánljon fel.

 

3. Nyeremények

„Legyél te a Pharmatheiss termékek arca” játék során Szervező az alábbi nyereményeket sorsolja ki:  

 

FŐNYEREMÉNY:

  • 100.000 Ft értékű termékcsomag
  • Egy profi fotózás
  • A nyertes akár TV reklámban és plakátokon is szerepelhet

A főnyeremény kizárólag azon Játékosok között kerül sorsolásra, akik Pályázatukat az Instagramm oldalra helyesen töltötték fel.

 

Közönség díjas nyereménye:

  • 50.000 Ft értékű termékcsomag

A közönség díj az Instagramm oldalon zajló nyereményjátékban nem nyert Játékosok között kerül sorsolásra. A legtöbb like-ot kapott fotón szereplő személy nyereménye a közönség díj.

 

4. Nyertesek meghatározása

4.1. A Játékban kizárólag a Glamour Beauty Fesztiválon készült fotók vesznek részt, melynek helyszíne a Sofitel Hotel Budapest (1051 Budapest Széchenyi István tér 2.) és időpontja 2018.11.23-2018.11.25. Továbbá a Játékban való részvétel feltétele a #pharmabeuty megjelölés (heshtag) használata az Instagram felületén. A fotó nyilvánossá tétele is szükséges.

A FŐDÍJ nyertesét a Naturprodukt Kft. választja ki, székhelyén (2046 Törökbálin, DEPO). Eredményhirdetés: 2018. december 19-én.

 

 4.2. A közönségdíjas kiválasztásában a Dr. Theiss Facebook oldalra feltöltött fotókból, a legtöbb likeot (kedvelést) kapott fotó kerül ki nyertesként. Ebben a játékban MINDENKI részt vesz (kivéve az Instagramm oldalon zajlott nyereményjáték nyertese), aki a rendezvényen a selfie mirror segítségével fotót készített és azt az Instagramm oldalra a Játékszabályzatnak megfelelően feltöltötte.

Like-ok gyűjtése: 2018.12.20- 2019.01.20. között lehetséges. A fotók feltöltéséről külön értesítést nem küldenek a versenyzők számára.

Eredményhirdetés: 2019.01.21.

4.3. A Lebonyolító a sorsoláson a fődíj nyertesére 1 tartaléknyertes Pályázatot sorsol. A tartaléknyertes a Facebbok oldali játékban is rész vesz.

 

5. Nyertesek Értesítése, Nyeremények Átadása

5.1. Lebonyolító az adott Játék nyereményét a Játék meghirdetésével egyidejűleg, az adott Poszt alatti hozzászólásban teszi közzé (a továbbiakban: Nyeremény).

Lebonyolító fenntartja a jogot, hogy az adott Játék időtartama alatt – a Játékosok Facebook Rajongói oldalon keresztül történő előzetes értesítése mellett – a Nyereményeket, valamint a Játékszabályzat tartalmát megváltoztassa, azokat az adott Nyereménnyel egyenértékű más nyereménytárggyal helyettesítse.

 

5.2. A Nyeremény másra át nem ruházható, és készpénzre nem váltható. Egy Játékos egy adott Játék teljes időtartama kizárólag 1 darab Nyereményre lehet jogosult.

 

5.3. Lebonyolító a Nyeremények nyerteseit legkésőbb az adott sorsolást, illetve nyertes meghatározását követő 5 (öt) munkanapon belül értesíti az Instagramm oldalon valamint a Facebook Rajongói oldalon lévő Játék posztjánál beküldött Pályázata alatt (a nyertes (tartaléknyertes) teljes neve kerül megjelenítésre), amelyhez valamennyi Játékos az adott Játékban való részvétellel kifejezetten hozzájárul (a továbbiakban: Értesítés). A nyertes Játékosok az Instagramm és Facebook Rajongói oldalnak küldött privát üzenetben köteles az Értesítés kézhezvételét követő 2 munkanapon belül visszaigazolni az Értesítést, valamint a Nyeremény kézbesítéséhez szükséges személyes adatait (teljes név, magyarországi lakcím, telefonszám) pontosan megadni. Amennyiben a nyertes a fenti határidőn belül az Értesítést nem igazolja vissza, vagy a Nyeremény kézbesítéséhez szükséges adatait nem adja meg, úgy a nyertes Játékos Pályázata kizárásra kerül.

 

5.4. A Nyereményeket a Szervező és/vagy a Lebonyolító  futárszolgálat segítségével juttatja el az adott nyertesnek a Játékos által az Értesítés visszaigazolásakor megadott magyarországi címére. A Szervező és/vagy a Lebonyolító a Nyeremény kézbesítését egyszer kísérli meg, az adott sorsolástól/nyertes meghatározásától számított 60 naptári napon belül. A nyertes Játékos köteles együttműködni annak érdekében, hogy a Nyeremény átvételére a GLS Futárszolgálat Általános Szerződési Feltételeiben foglaltak szerint sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget, és így a nyeremény átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező, illetve Lebonyolító terhére nem értékelhető. A Szervező a Nyeremény átvételére újabb lehetőséget nem tud biztosítani.

5.5. Szervező kizárja az adott Játékból azt a Pályázatot, amelyre nézve az azt beküldő Játékos részére a Nyereményt azért nem lehet kézbesíteni vagy átadni, mert a Pályázatán vagy az Értesítés visszaigazolásában feltüntetett személyes adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy a Pályázatot beküldő Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen Játékszabályzatban írt személyi feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt, Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli.

 

6. Adózás, költségek

A Nyereményekhez tartozó esetleges nyereményadó-fizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a Nyeremények fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli. A Játék lebonyolításával járó költségeket, valamint a Nyeremények kézbesítésével járó szállítási költséget a Szervező viseli. Egyéb esetlegesen felmerülő költségek a Játékost terhelik.

 

7. Adatvédelem

7.1. A jelen Játékban történő részvétel és a kapcsolatos adatszolgáltatás önkéntes. Azok, akik a Játékban részt vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy:

7.1.1. A Szervező, és a Lebonyolító, mint adatfeldolgozó és adatkezelő a személyes adataikat (teljes név, e-mail cím, Facebook ID, nyertesség esetén lakcím, telefonszám) kizárólag az adott Játékkal összefüggésben, az adott Játék időtartama alatt kapcsolattartás és adminisztráció céljából kezelje, illetve feldolgozza;

7.1.2. nyertesség esetén nevüket a Lebonyolító minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag az adott Játékkal kapcsolatosan a Facebook Rajongói oldalon nyilvánosságra hozza;

7.1.3. részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a Játékszabályzat minden rendelkezését.

7.2. A megadott adatok kezelője és feldolgozója a Lebonyolító Hinora Marketing Group, valamint a Szervező Naturprodukt Kft..

 A Lebonyolító a Játékos által rendelkezésre bocsátott adatokat 30 naptári napig tárolja.

7.3. Az adatkezelő szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések – így különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek – megtartásával történik. Az adatkezelő bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését, zárolását vagy helyesbítését az alábbi ugyfelszolgalat@hinora.hu e-mail címen. Ezen kívül a Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján Szervező által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a Játékos bírósághoz fordulhat. A Játékos az adatkezeléssel összefüggő panaszok, illetve jogainak megsértése esetén jogosult továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálatát kezdeményezni, illetve jogosult bírósághoz fordulni.

7.4. A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék lebonyolításához szükséges adatok törlését a nyeremény átadása előtt kérelmezi.

 

8. Vegyes rendelkezések

8.1. A Játékosok a Játékban való részvétellel magukra nézve automatikusan kötelezőnek fogadják el jelen Szabályzat rendelkezéseit.

8.2. A pályázatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), a nyeremények kézbesítésének – szervező érdekkörén kívül eső – elmaradásáért vagy késedelméért, ill. a kézbesítés során keletkezett károkért szervező, illetve lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.

8.3. Lebonyolító a – nem általa gyártott vagy forgalmazott – nyeremények tekintetében minőségi felelősséget nem vállal, a nyertes ilyen igényét jogszabályi keretek között a nyeremény gyártójával, illetve forgalmazójával szemben érvényesítheti. Amennyiben a nyertes a nyereményét határidőben nem veszi át, azt a továbbiakban a Szervezőtől vagy Lebonyolítótól nem követelheti.

8.4. Szervező, illetve Lebonyolító kizárja a felelősségét minden, az Instagramm oldalt, a www.facebook.com weboldalt, Facebook Rajongói oldalt, illetve az azokat működtető szervert ért külső, ún. sql támadások, illetve a telefonhálózatot ért támadások, meghibásodás estére. Tehát amennyiben az Instagramm és Facebook rajongói oldalt, illetve szervert vagy a kiszolgáló hálózatot ért támadás folytán a Játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat stb. Illetően, úgy ezen esetekre a Szervező és Lebonyolító semminemű felelősséget nem vállal.

8.5. Lebonyolító fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált e-mailcímek, Facebook profilok létrehozását, illetve a Játékok szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost azonnali hatállyal kizárja az adott Játékból vagy Játékokból.

8.6. Ha a Játékos adatfeltöltés közben bezárja a böngésző ablakot vagy, ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező, illetve Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.

8.7. Szervező, illetve lebonyolító kizárja a felelősségét az Instagramm valamint a Facebook Rajongói oldal rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.

8.8. A Játék semmilyen módon nem szponzorált az Instagramm és Facebook által, illetve semmilyen tekintetben nem kapcsolódnak az Insatgramm-hoz és a Facebook-hoz. Az adatszolgáltatás nem a Facebook részére, hanem a Szervező illetve a Lebonyolító részére történik.

8.9. Lebonyolító fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályzatot indokolt esetben bármikor megváltoztassa. Az erre vonatkozó tájékoztatást a lebonyolító a játék egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi a Facebook Rajongói oldalon.

8.10. Ezt a nyereményjátékot az Instagramm vagy a Facebook semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható.

8.11. A jelen játék promóciós játéknak minősül, nem terjed ki rá a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. év XXXIV. szóló törvény hatálya.

 

 

ADATKEZELÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ RÉSZLETES SZABÁLYOK ÉS TÁJÉKOZTATÁSOK

Az adatok kezelését a Lebonyolító végzi Hinora Marketing Group (székhelye: 1142 Budapest, Kassai utca 71. cégjegyzékszáma: 01-09-739724).

Az adatkezelések önkéntes hozzájáruláson alapulnak.

Az adatkezelés célja a Játékban való részvétel és az ezzel összefüggő kommunikáció lebonyolítása.

A kezelt személyes adatok köre: teljes név, e-mail cím, Instagram felhasználóneve és/vagy Facebook ID, nyertesség esetén lakcím, telefonszám.

Az adatkezelés időtartama: a promóciós játékhoz kapcsolódó adatkezelés időtartama a játék lebonyolításáig (adatkezelési cél eléréséig) tart. Utána a fotók fenn maradnak az Instagramm és Facebook oldalon, de a szervező a képeket nem tárolja máshol.

A kezelt adatok elektronikus adatbázisban kerülnek rögzítésre. A kezelt adatokat a Hinora Marketing Group., valamint a Naturprodukt Kft. mint adatkezelő és mint adatfeldolgozó munkavállalói ismerhetik meg. A személyes adatokhoz csak az illetékes munkaköröket betöltő személyek férhetnek hozzá. Mind az adatkezelő, mind az adatfeldolgozó minden szükséges lépést megtesz, hogy biztosítsa a személyes adatok biztonságát, ennek keretében megteszik mindazokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítják azokat az eljárási szabályokat, amelyek az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az adatkezelő és adatfeldolgozó informatikai rendszere és hálózata megfelelően védett a számítógéppel kapcsolatos bűncselekmények ellen. Az üzemeltető a biztonságról jelszavas védelem, tűzfal, szerver biztonsági eljárásokkal gondoskodik. A különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldásokat biztosítanak, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok – kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi - közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők. Annak érdekében, hogy az adatok a véletlen megsemmisülés és sérülés, valamint az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen védettek, illetve üzemzavar esetén helyreállíthatóak legyenek, az adatokról biztonsági mentés készül. Az adatok kizárólag a Játék lebonyolítása érdekében és során kerülnek kezelésre, nem kerülnek továbbításra, és a Játék lebonyolítását követően haladéktalanul törlésre kerülnek.

A Játékosok az Instagrammra feltöltött fotókat Önmaguk kezelik, arra sem a Szervezőnek sem a Lebonyolítónak nincsen ráhatása. Amennyiben Játékos a közétett fotóját törölni szeretné, azt Önmaga teheti meg. A Játék időtartama alatt törölt Instagramm fotók a nyereményjátékban a törlést követően nem vehetnek részt.

 

A részt vevő/érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati lehetőségei:

a) tájékoztatást kérhet az adatkezelőtől a személyes adatainak kezeléséről: Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást. Ez a tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben a tájékoztatás 10 000 Ft költségtérítés ellenében igényelhető. Az érintett tájékoztatását az adatkezelő csak törvényben meghatározott esetekben tagadhatja meg. A tájékoztatás megtagadása esetén az adatkezelő írásban közli az érintettel, hogy a felvilágosítás megtagadására e törvény mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás lehetőségéről. Az adatkezelő az elutasított kérelmekről a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot évente a tárgyévet követő január 31-ig értesíti.

Mindez azt jelenti, hogy Ön bármikor tájékoztatást igényelhet arról, hogy az adatkezelő milyen alapon kezeli az Ön személyes adatait, és az adatkezelő az Ön kérdésére írásban, 25 munkanapon belül köteles válaszolni.

b) kérheti a személyes adatainak helyesbítését: ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az adatkezelő helyesbíti.

Ez azt jelenti, hogy amennyiben Ön azt észleli, hogy az adatai nem helyesek, és ezt jelzi az adatkezelő részére, akkor azt az adatkezelő kijavítja, és ezt követően az Ön által jelzett helyes adatokat alkalmazza.

c) a Facbook esetében kérheti a személyes adatainak törlését vagy zárolását: a személyes adatot törölni kell, ha (i) kezelése jogellenes; (ii) az érintett kéri; (iii) az hiányos vagy téves- és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható-, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki; (iv) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt; (v) azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.

Ezt azt jelenti, hogy a Facebook esetében Ön bármikor kéreti az adatainak a törlését (Játékból való kizárását), ilyen kérését az ugyfelszolgalat@hinora.hu e-mail címen jelezheti vagy az info@naturprodukt.hu email címen egyaránt.

Törlés helyett az adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Az adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti. Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 munkanapon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás lehetőségéről. Az adatkezelő az elutasított kérelmekről a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot évente a tárgyévet követő január 31-ig értesíti.

d) Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén; valamint ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; továbbá törvényben meghatározott egyéb esetben.

Az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 munkanapon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Ha az érintett az adatkezelőnek a döntésével nem ért egyet, illetve ha az adatkezelő a határidőt elmulasztja, az érintett - a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 munkanapon belül bírósághoz fordulhat.

Az adatkezelő az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, vagy a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

Adatfeldolgozó:

Az adatfeldolgozónak a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos jogait és kötelezettségeit az adatkezelő (Hinora Marketing Group, Gombos Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.) határozza meg. Az adatkezelési műveletekre vonatkozó utasítások jogszerűségéért az adatkezelő felel. Az adatfeldolgozó tevékenységi körén belül, illetőleg az adatkezelő által meghatározott keretek között felelős a személyes adatok feldolgozásáért, megváltoztatásáért, törléséért, továbbításáért és nyilvánosságra hozataláért. Az adatfeldolgozó tevékenységének ellátása során más adatfeldolgozót nem vehet igénybe. Az adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat az adatkezelő rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni.

Adattovábbítási nyilvántartás: Az adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat. Az adatok ezen nyilvántartásban történő megőrzésére irányuló kötelezettség időtartamát jogszabály korlátozhatja, azonban személyes adatok esetében ez öt évnél, különleges adatok esetében pedig húsz évnél rövidebb időtartam nem lehet.

Kártérítés és sérelemdíj: Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet. Az érintettel szemben az adatkezelő felel az Adatfeldolgozó által okozott kárért, és az adatkezelő köteles megfizetni az érintettnek az adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is.

Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

 

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Hatóságnál lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.

Telefon: 06-1-391-1400.

Telefax: 06-1-391-1410.

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

 

Budapest, 2018. november 09.

 

 

Naturprodukt Kft.

Szervező

 

Hinora Marketing Group

Lebonyolító

 

 

Díjazzuk a hűséged!
Szeretnénk Önnek meghálálni, hogy hűséges és aktív vásárlónk, ezért megalkottunk egy törzsvásárlói rendszert. Minél többet vásárol egyre nagyobb kedvezményt biztosítunk.
Tudjon meg többet a programról.
Hűségprogram

Blog

Odafigyeléssel megúszhatjuk a fájdalmat. A fogorvosi fúró hangja szorongást válthat ki bennünk, és egyes kutatások szerint a kezelés közben az ősi túlélési ösztöneink kapcsolnak be. A legtöbben szégyelljük, hogy félünk a fogorvostól, pedig van megoldás, amellyel úrrá lehetünk a rettegésen, és megmenekülhetünk a fájdalomtól.
Bővebben
Rohanó világunkban figyelmünk legtöbbször odáig terjed, hogy felvesszük a harcot a betegségekkel, foglalkozunk a megjelenő testi tüneteinkkel, amelyek általában már elég kellemetlenek ahhoz, hogy igyekezzünk enyhíteni őket. De mit teszünk önmagunkért és a lelki békénkért?
Bővebben
Véget ért a tél – véget ért a nehéz, megterhelő ételek időszaka, jöhetnek a friss és ropogós szezonális zöldségek, gyümölcsök és az azokból készült laktató, de könnyed fogások! Ezekből hoztunk most el hármat (plusz egy desszertet), és bízunk benne, hogy mindenki megtalálja majd a kedvencét!
Bővebben
Ne maradjon le az egészségről!
Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy ne maradjon le akcióinkról és újdonságainkról!
Feliratkozom